Telefon +420 597 437 930

Opavská 962/39, 708 00 Ostrava Poruba

Budova EUC kliniky Ostrava

 • Dovolená

  07. Června 2023

  Ve dnech 3.7-7.7.2023, 19.7.-21.7.2023 a 25.7.-27.7.2023 ambulance uzavřena z důvodu čerpání dovolené
  Akutní případy ošetří na Gynekologicko-porodnickém oddělení MNO.
  Děkujeme za pochopení

 • Novinka v preventivní péči

  09. Února 2021

  Spolehlivost běžných stěrů onkologické cytologie je kolem 70 %. To je důvod, proč se hledají další a přesnější možnosti diagnostiky nádorů děložního čípku.

  Bylo zjištěno, že HPV infekce je nutným předpokladem vzniku zhoubného nádoru děložního čípku. HPV infekce často řadu let přetrvává v buňkách děložního čípku a postupně vzniká zhoubné bujení a následný nádor. Tento poznatek nám otevírá nové možnosti vyšetření - testování na vysoce rizikové HR HPV viry ze stěrů děložního čípku. V případě pozitivity pak můžeme včas zakročit a předejít zhoubnému nádoru čípku, a to i v případě, kdy běžné stěry z čípku vykazují normální nález.

  Od 1. 1. 2021 je ženám ve věku 35 let a ženám ve věku 45 let uvedené vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je Vám tedy právě letos 35 let nebo 45 let a plánujete preventivní prohlídku na gynekologii, můžete této nabídky zdravotních pojišťoven využít a nechat si tento stěr bezplatně odebrat.
  Pokud je Vaše další preventivní prohlídka naplánována až po Vašich 36. nebo 46. narozeninách, je možno se ještě letos před těmito Vašimi narozeninami objednat na odběr tohoto stěru. Pokud je Vám méně než 35 let, můžete vyčkat do 35. narozenin.
  Ženy mimo uvedená věková rozmezí mají možnost si uvedený odběr nechat provést za úhradu kdykoliv.

 • Screening I. trimestr

  01. Ledna 2021

  Od 1.1.2021 rozšiřujeme nabídku vyšetření - registrovaným pacientkám v těhotenství provádíme screening genetických/morfologických vad v prvním trimestru gravidity na novém ultrazvukovém přístroji v naší ambulanci.